Algemene Voorwaarden

Vluchten zijn niet inbegrepen. Voor goedkope vluchten kunt u kijken op de sites van Easyjet, Ryanair of Vueling.

Ook kunt u vanaf verschillende stations in Nederland, zoals bv Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal heel comfortabel met de trein naar Caspe reizen.
Wij helpen u graag bij uw reservering of neem contact op met de Treinreiswinkel.

We raden iedereen aan een auto te huren (bijvoorbeeld bij 123carrent of AutoEurope), of met eigen auto hierheen te rijden.

Met een auto hier ter plaatse kunt u optimaal genieten van uw viservaring. Het geeft u de vrijheid uw eigen gang te gaan, en wanneer u wilt naar een restaurant of supermarkt te rijden, en naar uw visstek!

Wel/niet inbegrepen
Vervoer van/naar het vliegveld is niet inbegrepen. Onze pakketten zijn exclusief maaltijden en aas/voer.
De pakketten zijn inclusief al het vismateriaal wat u nodig heeft om op de Ebro te vissen. Exclusief eindmateriaal, tenzij anders aangegeven.

Schade
Onze visbenodigdheden behoren tot het beste wat er op dit moment op de markt verkrijgbaar is. We zijn trots op onze spullen en behandelen het als zodanig; dat wil zeggen dat het regelmatig onderhouden en gereinigd wordt.

We weten allemaal hoe hectisch het er aan toe kan gaan en dat er dan iets kapot of beschadigd zou kunnen raken. Het enige wat we u vragen, is om met ons materiaal om te gaan, zoals u met uw eigen visspullen om zou gaan. Breng geen wijzigingen in het materiaal aan en geef het niet aan derden in gebruik zonder onze toestemming.
Om dit materiaal in goede staat te houden, zijn we genoodzaakt door u veroorzaakte schade aan het einde van de vakantie aan u door te berekenen tegen wat het zou kosten het materiaal te herstellen of vervangen.

Deze zelfde regel is van toepassing op de accommodatie. Iedere schade zal aan u doorberekend moeten worden tegen de prijs die het kost het te vervangen of repareren.

Het aantal personen dat gebruik maakt van de accomodatie/het materiaal mag niet hoger zijn dan het afgesproken aantal.

Al de prijzen zijn gebaseerd op twee personen in een tweepersoonskamer.

Als gast weet en verklaart u zich akkoord met het feit dat vis-omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat The Compleat Ebro Angler daar redelijkerwijze iets aan kan doen. Indien zich bijzondere situaties voordoen als storm, overvloedige regen, sterke stroming, extreem lage waterstand of ander natuurlijk ongemak kan The Compleat Ebro Angler beslissen om niet te gaan vissen omdat het niet zinvol is of niet uit te voeren in verband met o.a. de veiligheid. Er kan geen compensatie worden verstrekt voor niet geviste dagen.

Aansprakelijkheid
The Compleat Ebro Angler is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden die voortspruiten uit overmacht, zoals plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, enz.. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfkosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening.

Evenmin is The Compleat Ebro Angler aansprakelijk voor de eventuele aanhouding door politie- en/of andere autoriteiten wegens het door u niet-naleven van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor uw eigen rekening.

The Compleat Ebro Angler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsel of andere schade welke ontstaan is tijdens een (vis)vakantie hier in Spanje. Tevens kan The Compleat Ebro Angler niet aansprakelijk worden gesteld voor schade waarvoor reeds een aanspraak op vergoeding is uit hoofde van een annulerings- en / of reisverzekering.

The Compleat Ebro Angler is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.

De cultuur en omstandigheden in de binnenlanden van Spanje zijn anders dan aan de Spaanse costa’s of Nederland of België. Dit draagt juist bij aan het avontuurlijke karakter van deze (vis)vakantie. The Compleat Ebro Angler doet haar uiterste best om u zowel 'vis' als 'vakantie' te bezorgen.

De nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd hier ter plekke in Spanje, dient beoordeeld te worden naar de plaatselijke normen en gewoonten. Houdt u hierbij rekening met algemeen bekend te achten feiten die gelden voor deze bijzondere bestemming.
De uitvoering van de diensten dient mede beoordeeld te worden tegen het licht van de lokale bijzonderheden, technische mogelijkheden en beperkingen en gewoonten die deze bijzondere bestemming in “rural” Spanje met zich meebrengt.

Disclaimer
Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie op deze website zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. The Compleat Ebro Angler is niet aansprakelijk voor, en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Klachten
Mocht u ondanks onze uiterste inspanningen toch een klacht hebben of is er iets wat niet aan uw verwachting voldoet, meldt u dit dan direct bij Ron of Angelique Beugelink. Zodat we zo snel mogelijk een passende oplossing kunnen treffen.

Klachten formulieren Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kunt u om het officiele klachtenformulier vragen (Claims forms / Hojas de Reclamaciones / Imprimés de Réclamation - Gobierno de Aragón, Departemento de Salud y Consumo) en uw klacht uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van uw vakantie op dit formulier schriftelijk en gemotiveerd indienen. Heeft de vakantie geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien de vakantie geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Voor zover The Compleat Ebro Angler aansprakelijk gehouden kan worden voor door u geleden schade als derving van reisgenot zal de vergoeding ten hoogste éénmaal de arrangementsprijs per dag bedragen, per dag dat u niet van uw vakantie heeft kunnen genieten.

Veiligheid
Volgt u svp de richtlijnen van uitvoerend personeel op. Als u hinder of last veroorzaakt, waardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, waardoor u de veiligheid van uzelf of anderen in gevaar brengt of als u op onverantwoorde wijze omgaat met de ter beschikking gestelde materialen of natuur en milieu, kan u door The Compleat Ebro Angler van (verdere) deelname worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten en de vergoeding van eventuele schade, zijn dan voor uw rekening.
Turismo Activo
De regering van Aragón (de provincie waarin Caspe, Chiprana en Chacon o.a. liggen) heeft ons het Turismo Activo nummer TA-Z-040 toegekend.
Hiermee verklaart de Gobierno de Aragón dat The Compleat Ebro Angler voldoet aan alle eisen die zij aan visgidsen stelt, zoals onder andere:

 • goedgekeurde geregistreerde en verzekerde boten,
 • deugdelijk materiaal,
 • aansprakelijkheidsverzekeringen,
 • veiligheidsprotocollen
 • gekwalificeerde bekwame gidsen.

 • Dit alles om u een fijne, succesvolle en vooral ook veilige vakantie te kunnen bieden.
  Op dit moment is The Compleat Ebro Angler een van de weinige in deze omgeving die aan al deze eisen voldoet.

  Annuleringen
  Alleen schriftelijke (of per email gestuurde) annuleringen kunnen in behandeling worden genomen. Daarbij wordt de dag van ontvangst gerekend als annuleringsdatum.

  Annuleringskosten bedragen:
  - tot 60 dagen voor vertrek 30% van de arrangementsprijs
  - van 59 tm 30 dagen voor vertrek 50% van de arrangementsprijs
  - van 29 tm 14 dagen voor vertrek 80% van de arrangementsprijs
  - van 13 dagen voor de vertrekdatum 100% van de arrangementsprijs.
  Dit geldt ook indien u zonder te annuleren niet aanwezig bent bij aanvang van het arrangement.


  The Compleat Ebro Angler is ingeschreven bij de Nederlandse KvK onder nummer: 23069062 en handelt in Spanje met NIE nummer: X9596430W en is geregistreerd als Turismo Activo bedrijf met nummer: TA-Z-040.