Op deze site zijn verschillende namen, logo's en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.

Fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten door The Compleat Ebro Angler zijn gemaakt of door u aan ons zijn verstrekt mogen zondermeer door The Compleat Ebro Angler voor promotiedoeleinden worden gebruikt in advertenties, op websites, brochures en andere media.

Het gebruik van deze fotografische of andere opnamen door derden is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Compleat Ebro Angler.